Financijska točka

Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima

Neprofitne organizacije imaju obvezu sastavljanja i predaje financijskih i statističkih izvještaja koja obuhvaća tromjesečne izvještaje za razdoblja: I–III. i I-IX., polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj,…